Agencja Obsługi i Wyceny Nieruchomości „ CENIMEX „ jest prywatną firmą działającą w sferze wycen nieruchomości i usług projektowych . Firma powstała w 1998 roku w Lubaczowie  działa od 20 lat nieprzerwanie. Właścicielem firmy jest Rzeczoznawca Majątkowy Janusz Jedynowicz.

Przygotowaliśmy wiele inwestycji zachowując uzgodnione terminy realizacji, najwyższą jakość i zaspokajając wciąż rosnące wymagania klientów.

Zapraszamy Państwa do współpracy m.in. w zakresie:

 1.  Wyceny nieruchomości do celów:
  • kredytowych
  • sprzedaży
  • aportu
 2. Wyceny przedsiębiorstw
 3. Analizy rynku oraz analizy opłacalności inwestycji
 4. Doradztwa inwestycyjnego
 5. Przygotowania i prowadzenia inwestycji
 6. Pośrednictwa w poszukiwaniu zbycia i nabycia nieruchomości
 7. Projektowania budowlanego

Podstawowym zakresem działalności naszej firmy w branży nieruchomości jest wycena nieruchomości oraz szeroko rozumiane doradztwo związane z rynkiem nieruchomości .

Posiadamy licencję zawodową rzeczoznawcy majątkowego nr 2964.

Firma istnieje od 1998 roku na rynku nieruchomości.

Świadczymy również usługi w zakresie projektowania budowlanego.

Dla tych klientów, którzy chcą sprzedać nieruchomość w cenie rzeczywistej wartości rynkowej, wykonujemy operaty szacunkowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Taka, profesjonalnie wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena, pozwala uniknąć bezskutecznego oferowania nieruchomości po cenie ustalonej w oparciu o informacje o cenach ofertowych, które znacznie odbiegają od rzeczywistych cen transakcyjnych.Dla pozostałych klientów wykonujemy wyceny nieruchomości w oparciu  o dokładną analizę rynku nieruchomości opartą na cechach mających wpływ na ich wartość na bazie cen ofertowych

Dla tych klientów, którzy zdecydują się na sprzedaż lub kupno nieruchomości po uzyskaniu opinii za pośrednictwem naszego biura proponujemy , w zależności od typu podpisanej umowy pośrednictwa, wykonanie wyceny w ramach umowy bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

W naszej ofercie znajdziecie również Państwo usługi doradztwa związanego z rynkiem nieruchomości .

Możesz również za dodatkową, niedużą opłata skorzystać z innych usług naszego biura takich jak:

 • zbadanie dokumentacji nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży pod kątem formalno-prawnym,
 • ponadstandardowa promocja oferty,
 • obsługa oferty przez nasze biuro, prezentacja nieruchomości potencjalnym nabywcom,
 • pomoc w negocjacjach, oraz pomoc w sprzedaży nieruchomości z gwarancją bezpieczeństwa transakcji.Jeżeli nie chcesz wyceny skorzystaj ze standardowej usługi naszego biura nieruchomości (brak opłat wstępnych, prowizja płatna dopiero po sprzedaży).

Wszystkie wyceny poprzedzone są wizją lokalną nieruchomości, oceną stanu nieruchomości ( stan prawny, techniczno- użytkowy, stan zagospodarowania oraz stan otoczenia), przeznaczenia oraz analizą lokalnego rynku.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości ustalana jest  po  dokonaniu oględzin oraz  ustaleniu zakresu i celu  wyceny. Poniżej podane są standardowe dokumenty niezbędne do poszczególnych wycen:

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań spółdzielczych)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana):

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub zasadnicza)

Nieruchomość komercyjna:

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów.